Home > Hoe is eventueel benodigd aanvullend onderzoek geregeld?

Hoe is eventueel benodigd aanvullend onderzoek geregeld?

Een al eerder gemaakte MRI/röntgenfoto etc. wordt voor aanvang van de medische expertise door Justus Medische Expertise opgevraagd.

In sommige gevallen acht de medisch specialist het noodzakelijk om alsnog extra aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Normaliter wordt dit dezelfde dag als de medische expertise uitgevoerd.