Betrouwbaar Multidisciplinair Partijneutraal
Home > Justus Medische Expertise

Justus Medische Expertise

Justus Medische Expertise is al meer dan 25 jaar een onafhankelijke dienstverlener (intermediair) op het gebied van medische expertises voor verzekeraars en/of belangenbehartigers enerzijds en medisch specialisten anderzijds. Dankzij ons uitgebreide netwerk van medisch specialisten kunnen wij zowel enkelvoudige als multidisciplinaire medische expertises verrichten. Wij beschikken hiervoor over een groot aantal onderzoeklocaties, verspreid over het hele land.
 
Justus Medische Expertise ziet toe op het leggen van een onafhankelijke medische basis voor een verantwoorde besluitvorming ten aanzien van, onder meer, letselschade en arbeidsongeschiktheid. Dit realiseren wij door het maken van alle afspraken, het borgen van de planning, het opbouwen van een medisch dossier, het organiseren van eventueel aanvullend onderzoek, het bewaken van de voortgang en het verzorgen van administratieve ondersteuning. Daarnaast biedt Justus Medische Expertise de mogelijkheid om de belastbaarheid in kaart te brengen door middel van een gecombineerd onderzoek door een medisch specialist en een verzekeringsgeneeskundige (en eventueel een arbeidsdeskundige), bijvoorbeeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 
Justus Medische Expertise borgt dat iedere medische rapportage voldoet aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportage. Wij onderscheiden ons door rapportages met een consistent en overzichtelijk antwoord op de gestelde vragen.