Home > Wat is een medische expertise?

Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke medisch specialist. Dit onderzoek geeft inzicht in het  opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen. Een medische expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratiemogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel, de beperkingen en de context van de beperkingen.  

 

Wie kan voor u een medische expertise aanvragen?

 • een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij en/of
 • een (medisch adviseur van een) belangenbehartiger
 • een verzekeringsarts van een uitvoeringsinstelling (bijvoorbeeld UWV)
 • een bedrijfsarts
 • de rechtbank 

 

Wat kunt u verwachten van een onderzoek in het kader van een medische expertise?

 • Justus Medische Expertise ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise, voorzien van aanwezige, relevante medische gegevens. Ontbreken er nog medische gegevens, bijvoorbeeld elders gemaakte röntgenfoto’s of ontbrekende brieven van behandelend artsen? Dan vraagt Justus Medische Expertise deze gegevens op. Hiervoor is een medische machtiging van u noodzakelijk. 
 • U ontvangt een vragenlijst en beperkingenlijst, die u voorafgaand aan de expertise moet invullen en op tijd dient terug te sturen. Heeft u de vragenlijst en beperkingenlijst niet op tijd teruggestuurd? Dan kan de afspraak niet doorgaan.
 • U ontvangt van Justus Medische Expertise een uitnodiging voor de medische expertise.
 • De expertise-arts bespreekt met u eerst het doel van de expertise.
 • De expertise zelf bestaat uit het afnemen van de anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is en wat de gevolgen daarvan zijn) en, indien van toepassing, een lichamelijk onderzoek. Het is van belang om te weten dat bij wettelijke aansprakelijkheid het gehele lichaam kan worden onderzocht en niet alleen het betreffende lichaamsdeel. Bij een ongevallenverzekering beperkt dit onderzoek zich tot het aangedane lichaamsdeel, inclusief de aangrenzende gewrichten. Eventueel aanvullend onderzoek wordt zo nodig aangevraagd/verricht (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek of biometrisch onderzoek).
 • Na de anamnese, het onderzoek en ontvangst van het eventuele verrichte aanvullende onderzoek, stelt de specialist een (concept)rapportage op. In dit rapport geeft de specialist uw verhaal weer, vermeldt de onderzoeksbevindingen en bespreekt de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken. Hij/zij maakt een samenvatting van de relevante gegevens. Daarna volgt een beschouwing van de specialist, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en vervolgens tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot beantwoordt de specialist op basis van deze gegevens en overwegingen de gestelde vragen.
 • Voor alle rapportages geldt dat u inzage- en correctierecht heeft. Voor rapportages in het kader van wettelijke aansprakelijkheid geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft. Wanneer dit voor u het geval is, geven wij dat expliciet aan.
 • Heeft u recht op het blokkeren van de rapportage en maakt u hiervan geen gebruik? Dan wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden.
 • Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage, verwerkt de specialist deze in de definitieve rapportage. Uw reactie wordt aan de rapportage toegevoegd als bijlage. De definitieve rapportage verzendt Justus Medische Expertise vervolgens naar de aanvrager(s). U ontvangt een kopie van de definitieve rapportage.