Home > Procedure

Procedure

Na de ontvangst van uw aanvraag wordt de medische expertise zo spoedig mogelijk ingepland. De betrokkene ontvangt hiervoor een uitnodiging en de datum van de medische expertise wordt terug gekoppeld aan de aanvragende partij.

 

Het daadwerkelijke onderzoek bij de expert duurt in de regel ongeveer een uur. Eventuele aanvullende onderzoeken vinden doorgaans aansluitend aan de medische expertise plaats. De medisch specialist streeft ernaar zijn rapport binnen 1 a 2 weken aan te leveren bij de administratief medewerkers van Justus Medische Expertise. Na een aantal correctierondes wordt de conceptrapportage verstuurd aan de betrokkene en aanvragende partij.

 

Door continue monitoring van het proces streeft Justus Medische Expertise naar een zo kort mogelijk doorlooptijd van expertise tot definitieve rapportage. Vanwege het opvragen van aanvullende medische gegevens en de correctierondes kan de doorlooptijd echter oplopen.

 

Afhankelijk van het type expertise heeft de betrokkene het recht op inzage en correctie of blokkering van de rapportage. Het gebruik maken van het correctie- of blokkeringsrecht dient men binnen 14 dagen na dagtekening van de correspondentie kenbaar te maken.