Home > Procedure

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraag plannen wij de medische expertise zo spoedig mogelijk in. De belanghebbende ontvangt hiervoor een uitnodiging en de datum van de medische expertise koppelen wij terug aan de aanvragende partij.

 

Het daadwerkelijke onderzoek bij de expert duurt in de regel ongeveer 1-1,5 uur. Eventuele aanvullende onderzoeken vinden meestal direct na de medische expertise plaats.

 

Door continue monitoring van het proces streven wij naar een zo kort mogelijk doorlooptijd van expertise tot definitieve rapportage. Vanwege het opvragen van aanvullende medische gegevens kan de doorlooptijd echter oplopen.

 

Afhankelijk van het type expertise heeft de belanghebbende het recht op inzage, correctie (voor wat betreft feitelijke onjuistheden) en/of blokkering van de rapportage. Het gebruik maken van het correctie- of blokkeringsrecht dient belanghebbende binnen 14 dagen na dagtekening van de correspondentie kenbaar te maken.