Home > Bent u belanghebbende? > Rechten belanghebbende

Rechten belanghebbende

Al naar gelang het type medische expertise heeft u als belanghebbende onderstaande rechten: 

 

Inzagerecht:

Voor het gehele rapport heeft u recht op inzage.

 

Correctierecht:

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. U heeft het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke onjuistheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc. De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeeerd worden. Natuurlijk kunt u wel altijd uw mening geven over dit verslag: uw reactie wordt als bijlage toegevoegd aan de rapportage en naar de aanvrager(s) verzonden.

 

Blokkeringsrecht:

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid). Als er sprake is van het blokkeringsrecht, dan sturen wij u als eerste het conceptrapport toe en verzoeken u aan te geven of u al dan niet gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht. Hiervoor geldt een termijn van 2 weken.

 

Als u het rapport blokkeert, wordt dat niet naar de aanvrager(s) gezonden. De aanvrager(s) kunnen aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

 

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij expertises die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering heeft afgesloten. Immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

 

Medische machtiging:

Als nadere informatie nodig is, ontvangt u van Justus  Medische Expertise een verzoek om een medische machtiging te ondertekenen. Zonder uw toestemming mag uw behandelend arts namelijk geen informatie verstrekken aan de specialist. Na ontvangst van de door u ondertekende medische machtiging, vragen wij de aanvullende gegevens op.