Betrouwbaar Multidisciplinair Partijneutraal

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over (een onderdeel van) onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met het personeel, de apparatuur, het onderzoek of met de onderzoeksruimtes. Wij willen uw klacht graag ontvangen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.
U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: Er wordt dan contact met u opgenomen.
 

De volgende stappen worden ondernomen:

  • Elke klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke manager
  • Deze start een intern onderzoek om de oorzaak van de klacht te achterhalen en te bekijken hoe herhaling kan worden voorkomen
  • Er wordt contact met u opgenomen (schriftelijk en/of telefonisch)
  • Als het kan, wordt uiteraard direct de fout hersteld of het probleem opgelost
  • Er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
Justus Medische Expertise beschikt over een interne klachtenfunctionaris. Deze volgt de afhandeling van de klachten. De klachtenfunctionaris rapporteert periodiek een overzicht van klachten aan het management.

 

Bezwaar

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kun u bezwaar indienen bij de interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris probeert met u tot een bevredigende oplossing te komen. 
Als dat niet leidt tot een oplossing, dan kan de klacht worden ingediend bij een onafhankelijke commissie die geheel los staat van Justus Medische Expertise. Deze onafhankelijke commissie zal nader onderzoek verrichten en vervolgens uitspraak doen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de klachten- en/of bezwaarprocedure of het klachtenreglement, kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, telefoonnummer 088 - 21 41 237.
Tips
Heeft u geen klacht, maar een tip ter verbetering van onze dienstverlening? Dan horen wij het ook graag! Ook hiervoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Alvast onze hartelijke dank.