Home > Wat te doen als ik verhinderd ben op de datum of het tijdstip van de medische expertise?

Wat te doen als ik verhinderd ben op de datum of het tijdstip van de medische expertise?

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de experts is het doorgaans niet mogelijk om de expertise opnieuw te plannen. Alleen uitzonderlijke omstandigheden zijn een reden om het onderzoek te verzetten, de aanvrager zal hierover worden geïnformeerd. Indien u verhinderd bent voor het onderzoek, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van te voren, zodat er geen kosten aan verbonden worden.