Home > Bent u belanghebbende? > Rechten belanghebbende

Rechten belanghebbende

Al naar gelang het type medische expertise heeft u als betrokkene onderstaande rechten: 

 

Inzagerecht:

Voor het gehele rapport heeft u recht op inzage.

 

Correctierecht:

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. U heeft het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke informatie die onjuist of onvolledig is weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc.

De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeeerd worden. Natuurlijk kunt u wel altijd uw mening geven over dit verslag: uw reactie wordt als bijlage toegevoegd aan de rapportage en naar de aanvrager(s) verzonden.

 

Blokkeringsrecht:

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid). Indien er sprake is van het blokkeringsrecht dan zullen wij u als eerste het conceptrapport toesturen en verzoeken, binnen een termijn van 2 weken, of u wilt aangeven al dan niet van het blokkeringsrecht gebruik te willen maken.

Als u het rapport blokkeert zal dat niet naar de aanvrager(s) worden gezonden. De aanvrager(s) kunnen aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij expertises die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar men een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering heeft afgesloten, immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.