Home > Justus Medische Expertise

Justus Medische Expertise

Justus Medische Expertise kan dankzij haar netwerk van medisch specialisten enkelvoudige of multidisciplinaire medische expertises organiseren. Wij zijn een intermediair tussen opdrachtgever (verzekeraar of letselschadeadvocatuur/belangenbehartiger) enerzijds en de medisch specialist anderzijds.

Ons doel is om een onafhankelijke medische basis te leggen voor een verantwoorde besluitvorming ten aanzien van letselschade en arbeidsongeschiktheid. Deze onafhankelijke basis leggen wij door het maken van alle afspraken, het borgen van de planning, het opbouwen van een medisch dossier, het organiseren van eventueel aanvullend onderzoek, het bewaken van de voortgang en het verzorgen van administratieve ondersteuning. Daarnaast biedt Justus Medische Expertise de mogelijkheid om de belastbaarheid in kaart te brengen middels een gecombineerd onderzoek door een medisch specialist en een verzekeringsgeneeskundige (en eventueel een arbeidsdeskundige), bijvoorbeeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter

Justus Medische Expertise borgt dat iedere medische rapportage voldoet aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportage. Daarnaast geeft de rapportage een consistent en overzichtelijk antwoord op de gestelde vragen.